ประมวลภาพการประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการของหมู่บ้าน
ประมวลภาพการประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการของหมู่บ้าน
เลือกตั้งนายก/สมาชิก64
เลือกตั้งนายก/สมาชิก64
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัว
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัว
กิจกรรมเด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด 2563
กิจกรรมเด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด 2563
กิจกรรมทำหมันสุนัขแมว 63
กิจกรรมทำหมันสุนัขแมว 63
หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า63
หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า63
มาฆบูชา63
มาฆบูชา63
คก.เด็กไทยไม่โกง 2563
คก.เด็กไทยไม่โกง 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
 วันลอยกระทง62
วันลอยกระทง62