ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดอายุการใช้งาน (เพิ่มเติม).pdf_220523_104109.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610