ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศงดใช้สนามกีฬาตำบลเนินฆ้อ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 24 กรกฏาคม 2566 (สำหรับการออกกำลังกาย เดิน วิ่งและอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสนามฟุตบอล สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ปรับปรุงสนาม.jpg_250523_120449.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610