ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเนินฆ้อขอเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลเนินฆ้อทุกท่านออกกำลังกาย
   
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ขอเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลเนินฆ้อทุกท่าน 
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันวันละ 30 นาที 
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
/> 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610