ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศงดใช้สนามกีฬาตำบลเนินฆ้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 1 พฤศจิกายน 2566
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610