ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง กำหนดออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2566
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610