ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร upbyp.php_300124_132510.php
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610