ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ทุกครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 38.pdf_190923_123338.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610