ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานที่ดินระยอง สาขาแกลง แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อเจ้าของที่ดินที่มีเงินมัดจำรางวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี ให้มาติดต่อขอรับเงินได้ที่สำนักงานที่ดินระยอง สาขาแกลง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร Scan2566-10-06_085906.pdf_101023_094134.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610