ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเก็บขนขยะมูลฝอยและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610