ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
   
 

 

📣📣ข่าวสารประชาสัมพันธ์📣📣
🌿ขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น.
..................................
⭐ตำบลเนินฆ้อ และ ตำบลกร่ำ⭐
👉เลือกตั้งที่ ...หน่วยเลือกตั้งที่ 3...
👉ที่เลือกตั้ง ...ที่ทำการเทศบาลตำบลเนินฆ้อ...
💚.....เข้าคูหา กา เบอร์เดียว.....💚
*** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ หรือ ที่ว่าการอำเภอแกลง ***
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610