ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2567
   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม. 2567
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610