ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับทะเบียนรถ กฉ 6475 ระยอง รหัสครุภัณฑ์ 001 50 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับทะเบียนรถ กฉ 6475 ระยอง รหัสครุภัณฑ์ 001 50 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 014_220222_155234.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2564 เวลา 15:52 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610