ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขุดดิน ถมดิน เท่าไหร่ ต้องทำเรื่องแจ้งขออนุญาต
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
💁‍♀️ขุดดิน ถมดิน เท่าไหร่ ต้องทำเรื่องแจ้งขออนุญาต
- ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร
- ปากบ่อดินมีระยะห่างถึงเขตที่ดินข้างเคียง เกิน 2 เท่าของความลึก เพราะการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน
จึงต้องขออนุญาต จัดการป้องกันการพังทลายของดิน โดยต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน
- มีการทำการถมดินสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียง โดยจะวัดจากด้านที่มีพื้นที่ต่ำสุดเป็นมาตรฐาน
- พื้นที่ที่มีมากกว่า 2,000 (1 ไร่ 1 งาน)
- ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยต้องทำรางน้ำเพื่อการระบายน้ำไม่ให้เดือดร้อนเพื้นที่ใกล้เคียง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม. 2567
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610