ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานรักษ์แสม หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สะพานรักษ์แสม หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร img-224150849_240222_153910.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:38 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610