ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเนินทราย 2 (รย.ถ 12-010)หมู่ที่ 2ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 

ประกวดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเนินทราย 2 (รย.ถ 12-010)หมู่ที่ 2

ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร img-301114703_010322_131907.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565 เวลา 13:18 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610