ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญขวนชมการแข่งขัน เนินฆ้อโอเพ่นคัพ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2565
 

 เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ขอเชิญชวนชมการแข่งขัน เนินฆ้อโอเพ่นคัพ 

ณ สนามเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2565

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2565 เวลา 19:17 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610